Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • шрифт

  • A
  • A
  • A

Аудиторський Орган (АО)

АО забезпечує проведення аудиту систем управління і контролю Програми у належній вибірці проектів та річних звітів Програми.

Роль Аудиторського органу виконує Голова Національної казначейської служби. Функції Голови Національної казначейської служби виконує Держсекретар Міністерства фінансів Республіки Польща. Голова Національної Казначейської служби виконує свої функції через Департамент аудиту бюджетних коштів Міністерства фінансів.

Згідно вимог ст. 32 (4) РР, АО є незалежним від ОУ, так само як від ККП. Функції АО, ОУ та ККП виконуються окремими та незалежними органами.

Всі аудиторські органи за будь-яких обставин є цілковито незалежними у виконанні аудиторських функцій відносно ОУ, ККП та СТС, а також від інших органів, причетних до реалізації Програми.  Це має бути чітко визначено у правилах процедур Групи аудиторів (ГА).

Кожна країна-учасниця має визначити мінімальні вимоги до кваліфікації та досвіду членів ГА, що призначаються від країни та для аудиторів, що виконують обов’язки аудиту. Всі вони  повинні бути кваліфікованими аудиторами. 

АО, зокрема:

 • забезпечуватиме проведення аудитів систем управління і контролю Програми у належній вибірці проектів та річної облікової звітності Програми;
 • у випадку, якщо аудит здійснюватиме орган, відмінний від АО, забезпечуватиме необхідну функціональну незалежність такого органу;
 • забезпечуватиме відповідність аудиторської роботи міжнародним стандартам аудиту;
 • подаватиме стратегію проведення аудитів Комісії не пізніше ніж протягом 9 місяців з моменту підписання першої угоди про фінансування згідно ст.8 (2) РР. Стратегія аудиту повинна визначати методологію аудиту річної облікової звітності та проектів, метод вибірки проектів для проходження аудиту та планування аудитів на поточний аудиторський рік та два наступні звітні роки. Стратегія аудиту повинна переглядатись щорічно починаючи з 2017 р. до кінця 2024 р. У випадку, якщо спільна система управління та контролю використовується кількома Програмами, для всіх Програм повинна бути розроблена єдина стратегія аудиту. Оновлена стратегія аудиту повинна подаватись Комісії разом з річним звітом Програми;
 • у відповідності із ст.68 РР складатиме аудиторські висновки з річної облікової звітності за попередній звітний рік та річний аудиторський звіт.

Чи була ця сторінка корисною?

Дуже корисно
Дуже корисно
Може бути корисно
Може бути корисно
даремний
даремний