Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
    • english
    • polish
    • by
    • ua
    • шрифт

    • A
    • A
    • A

Контрольно-Контактні Пункти (ККП)

Контрольно-контактні пункти будуть створені у кожній країні-учасниці з метою підтримки ОУ у перевірці витрат, які декларують бенефіціари.

Кожна країна-учасник має призначити ККП (у відповідності з ст.4(4 є) та ст.32 РР). Наступними установами виступають як КПК:

ПОЛЬЩА
Центр Європейських Проєктів
Відділ контролю
вул. Доманєвська 39A, 3 пов.
02-672 Варшава, Польща


БІЛОРУСЬ
Центр міжнародної технічної допомоги ЄС у Білорусі
Вул. Кальварійская, 7 пов., оф. 707
220004 Мінськ, Білорусь


УКРАЇНА

Міністерство фінансів України спільно з Державною аудиторською службою України, Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та Аудиторською палатою України (за згодою)
вул. Грушевського 12/2
01008 Київ, Україна


КОНТАКТИ


ККП доручено наступні обов’язки:

Польща:

  • Нагляд за перевіркою витрат на проектному рівні шляхом:
    • визначення критеріїв випадків, коли бенефіціари повинні звернутись до аудиторів;
    • погодження незалежних аудиторів, найнятих бенефіціарами;
    • на вимогу ОУ проведення контролю якості роботи аудиторів (у співпраці з іншими відповідними інституціями) у випадку виникнення будь-яких підозр про ненадійність аудиторської роботи;
    • допомога СТС/ОУ у проведенні навчань для аудиторів, найнятих бенефіціарами;
  • Надання роз’яснень НО/СТС/ОУ щодо національного законодавства (закупівель, ПДВ, трудове законодавство і т.д.) у співпраці з відповідними державними органами;
  • Відповіді на прохання надати роз’яснення, отримані від СТС/ОУ для належного розгляду платіжних заявок;
  • Надання сприяння СТС/ОУ/НО у проведенні процедур стягнення;
  • Надання сприяння СТС/ОУ у підготовці проекту Посібника з перевірки витрат;
  • Допомога СТС/ОУ у проведенні перевірок проектів на місці згідно положень ст.32 (2) РР на національній території.

Україна:

  • Нагляд за перевіркою витрат на проектному рівні шляхом:
    • попереднього відбору незалежних аудиторів, включаючи подання оголошення про попередній конкурс заявок аудиторів, якісна перевірка виконання аудиторами вимог (у співпраці з Аудиторською палатою) та створення відкритого повного переліку незалежних аудиторів, які можуть бути обрані бенефіціарами для перевірки проектних витрат, а також внесення змін до переліку (додавання чи виключення аудиторів);
    • погодження незалежних аудиторів, найнятих бенефіціарами;
    • на вимогу ОУ, проведення контролю якості роботи аудиторів (у співпраці з іншими відповідними інституціями) у випадку виникнення будь-яких підозр щодо ненадійності аудиторської роботи;
    • допомога СТС/ОУ у проведенні навчань для аудиторів, найнятих бенефіціарами;
  • Надання роз’яснень НО/СТС/ОУ про національне законодавство (закупівель, ПДВ, трудове законодавство і т.д.) у співпраці з відповідними державними органами;
  • Відповіді на прохання надати роз’яснення отримані від СТС/ОУ для належного розгляду платіжних заявок;
  • Надання сприяння СТС/ОУ/НО у проведенні процедур стягнення;
  • Надання сприяння СТС/ОУ у розробці Посібника з перевірки витрат;
  • Допомога СТС/ОУ у проведенні перевірок проектів на місці згідно положень ст.32 (2) РР на національній території.

Білорусь:

  • Координація розробки критеріїв для складання переліку аудиторських компаній, послугами яких слід користуватись білоруським партнерам для перевірки витрат по проектах у відповідності з вимогами та правилами реалізації Програм ТКС (спільно з Міністерством фінансів та іншими відповідними органами);
  • Координація підготовки проекту та затвердження переліку аудиторських компаній, з якими є позитивний попередній досвід співпраці на основі попередньо визначених критеріїв спільно з Міністерством фінансів та іншими відповідними органами). Подання списку ОУ та НО, а також забезпечення його поновлення впродовж реалізації Програми;
  • На запит ОУ Програми чи НА, ініціювання перевірки відповідності реалізованої діяльності по проекту Програми, включаючи, за необхідності, перевірку реалізації проекту на місці, а також забезпечення подання відповідних роз’яснень ОУ Програми чи національному органу;
  • На запит ОУ, підготовка роз’яснень про застосування національного законодавства до реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, а також правила здійснення транскордонної співпраці;
  • Вчасне інформування ОУ управління Програми чи національного органу про актуальні чи можливі труднощі та проблеми в реалізації проекту білоруськими партнерами;
  • Допомога в організації навчальних заходів для представників аудиторських компаній з переліку аудиторських компаній;
  • Участь у засіданнях СМК Програми;
  • Надання сприяння СТС/ОУ у підготовці проекту Посібника з перевірки витрат;
  • Надання сприяння НО у проведенні процедур стягнення;

Витрати, понесені ККП, будуть покриті бюджетом ТД Програми.

Чи була ця сторінка корисною?

Дуже корисно
Дуже корисно
Може бути корисно
Може бути корисно
даремний
даремний