Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • шрифт

  • A
  • A
  • A

Національні Органи (НО)

Національні органи співпрацюють з ОУ під час підготовки та впровадження Програми, та несуть відповідальність за координацію процесу розробки та впровадження Програми на своїх територіях у сферах управління Програмою, контролю, аудиту, виявлення порушень та повернення коштів. 

Наступні органи відіграватимуть роль НО:

 • у Польщі: функціонально незалежний підрозділ Відділ територіальної співпраці Міністерства фондів та регіональної політики Республіки Польща;
 • в Білорусі: Міністерство закордонних справ Республіки Білорусь;
 • в Україні: Секретаріат Кабінету Міністрів України
  .

НО надаватимуть підтримку ОУ в управлінні Програмою у відповідності з принципами належного фінансового управління, в тому числі:

 • відповідатимуть за створення та ефективну роботу систем управління та контролю на національному рівні;
 • забезпечуватимуть загальну координацію інституцій, залучених на національному рівні впровадження Програми, зокрема інституцій, які виконують роль ККП та членів ГА;
 • представлятимуть країну на СМК.

Допомога НО в управлінні Програмою може включати:

 • підтримку ОУ у наданні конкретних даних по країні в контексті реалізації Програми;
 • підтримку ОУ в організації консультацій щодо оцінки впливу на навколишнє середовище на своїй території (за сприяння відповідних інституцій);
 • підтримку ОУ/СТС-ОП у здійсненні перевірки на прийнятність та відповідність адміністративним критеріям (для отримання висновків щодо прийнятності відповідного заявника/партнера, відповідності підтверджуючих документів вимогам національного законодавства і т.д.);
 • сприяння у створенні представництв на їх території, як от: надання необхідної інформації стосовно: інституції яка може розмістити/взяти на себе обов’язки представництва та надання іншої підтримки згідно потреб та домовленостей,
 • підтримку ОУ/СТС-ОП у вирішенні можливих викликів та проблем у впровадженні проектів у відповідних країнах, підтримка ОУ у попередженні, виявленні та виправленні порушень, включаючи шахрайство та повернення неналежно виплачених коштів разом з відсотками згідно ст.74 РР на їх території. Орган управління та Комісія повинні бути невідкладно повідомлені про такі порушення, а також повинні бути в курсі щодо проходження відповідних адміністративних та правових проваджень. Обов’язки країн-учасниць щодо неналежно виплачених коштів передбачені ст.74 РР.

Підтримка, що надається національними органами Органові управління щодо попередження, виявлення та виправлення порушень, а також повернення коштів на їх території може включати наступне:

 • попередження: участь у розробці рекомендацій щодо прийнятних витрат бенефіціарів проекту, і т.д.;
 • виявлення: управлінські перевірки за власною ініціативою та сприяння в проведенні управлінських перевірок ОУ/ОП, перевірка витрат за власною ініціативою та сприяння у проведенні перевірок ОУ/ОП (роль ККП);
 • виправлення: сприяння ОУ у виправленні виявлених порушень;
 • невідкладне повідомлення ОУ про порушення;
 • визначення спільно з ОУ ефективних та співмірних заходів для попередження шахрайства, які мають бути запроваджені на їхній території;
 • підтримка ОУ у стягненні коштів з бенефіціарів проектів (громадських та державних організацій), зареєстрованих та їхній території, а також надання іншої підтримки за необхідності і за попереднім погодженням.

Що стосується національних органів Білорусі та України, умови відповідальності за стягнення коштів, неналежно виплачених бенефіціарам, зареєстрованим на білоруській та українській частині території Програми, у випадках, коли такі суми неможливо стягнути, а також порядок стягнення будуть передбачені Фінансовими угодами, які буле укладено між урядом Республіки Білорусь/урядом України з одного боку та ЄК з іншого.

Чи була ця сторінка корисною?

Дуже корисно
Дуже корисно
Може бути корисно
Може бути корисно
даремний
даремний