PBU

Zamówienia: usługi związane z organizacją konferencji rocznej na Białorusi

10 / 05 / 2019

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina organizuje konferencję roczną. Celem konferencji jest upowszechnianie informacji o wynikach i perspektywach polsko-białorusko-ukraińskiej współpracy transgranicznej w ramach Programu. Przewiduje się, że impreza odbędzie się 25 czerwca 2019 r. w Grodnie lub/i powiecie grodzieńskim, obwód grodzieński (Białoruś).

Oddział PBU w Brześciu ogłasza konkurencyjną procedurę negocjacyjną dla organizacji tego wydarzenia na Białorusi (do pobrania).

Zwracamy uwagę, że termin składania ofert upływa w dniu 17.05.2019 r. o godz. 10.00 (czasu białoruskiego).