PBU
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
30 lat Interreg

Projekt tygodnia - ROAD

04 / 04 / 2019

ROAD to kolejny projekt, który przedstawiamy w ramach cyklu „Projekt tygodnia”. Projekt „Poprawa przepustowości, kontroli i bezpieczeństwa w drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej” jest realizowany w ramach Celu Tematycznego Granice. Jego liderem jest Wojewoda Podlaski, a partnerem Państwowy Komitet Ceł Republiki Białoruś w Mińsku.   

Drogowe przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi zostało otwarte w 1990 r. i jest przejściem strategicznym na granicy Polski z Republiką Białoruś, przeznaczonym dla ruchu osobowego oraz towarowego. Przejście graniczne położone jest  w ciągu drogi krajowej nr 19.  Z uwagi na dużą liczbę odprawianych pojazdów ciężarowych, osobowych, autokarów i podróżnych konieczna jest przebudowa układu komunikacyjnego łączącego oba miasta graniczne (Kuźnicę Białostocką – po stronie polskiej oraz Bruzgi – po stronie białoruskiej). Zaplanowane w projekcie działania mają na celu usprawnienie obsługi przejścia granicznego zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo odpraw granicznych.

Na przejściu w Kuźnicy Białostockiej będzie rozbudowany i poszerzony istniejący układ komunikacyjny z dwóch istniejących pasów drogowych – wjazdowego i wyjazdowego do czterech pasów (w obu kierunkach). Na potrzeby straży granicznej zostanie zbudowany budynek wartowni, powstanie także nowy układ chodników, ogrodzeń oraz niezbędna infrastruktura techniczna (sanitarna, elektryczna i system instalacji teletechnicznych i telewizji przemysłowej oraz drogowej).

Modernizacja znacząco wpłynie na usprawnienie odpraw dzięki czemu przyspieszona zostanie kontrola oczekujących w kolejce na przekroczenie granicy, zwiększy się także bezpieczeństwo. Zgodnie z założeniami, dzięki realizacji projektu średni czas obsługi pojazdów zmniejszy się z 8 do 5 minut.

Realizacja projektu rozpoczęła się 11 lipca 2018 r.  Po przeprowadzeniu czasochłonnego postępowania przetargowego, 12 lutego br. beneficjent wiodący, Wojewoda Podlaski zawarł umowę z wykonawcą na roboty budowlane przewidziane w projekcie.  W trakcie rozstrzygnięcia jest również postępowanie przetargowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad inwestycją.  Aktualnie trwają roboty demontażowe i przełączeniowe. Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem. Termin zakończenia prac budowlanych na przejściu przewidziany jest na marzec 2020 r.

Zgodnie z umową grantową, projekt ROAD powinien zostać zrealizowany do 10 lipca 2020 r.

karta projektu

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna