Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniami – za nami trzecie i czwarte spotkanie kapitalizacyjne z projektami PBU

03 / 12 / 2021

W ich trakcie skupiliśmy się na projektach realizowanych w celu tematycznym BEZPIECZEŃSTWO, w dwóch jego priorytetach:
- ochrona zdrowia i usługi socjalne oraz
- podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem.

Oba zorganizowaliśmy w formule online, by umożliwić jak najszerszy dostęp wszystkim zainteresowanym. Wzorem poprzednich spotkań, krótko omówiliśmy samo zagadnienie kapitalizacji, które w dalszej części, od praktycznej strony, rozwijały projekty dofinansowane przez Program.


Trzecie spotkanie kapitalizacyjne - Zdrowie i usługi socjalne - 16.11.2021

Swoim doświadczeniem podzielili się przedstawiciele projektów:

Nie zawsze jest ten komfort, że z jednego projektu da się wszystko zrobić (…) tylko tak jak w naszym przypadku, to jest początek drogi i my sobie z tego zdajemy sprawę, że bardzo ważne, fundamentalne inwestycje jesteśmy w stanie zrobić z projektu transgranicznego, natomiast my musimy stale ze sobą współpracować – o tym, że realizacja projektu nie kończy się wraz z jego formalnym zakończeniem opowiadał Kamil Kabasiński, przedstawiciel projektu BEC

 

Mamy świadomość tego, ze to co udało się zrealizować w ramach projektu to jest ciągle bardzo mało. Mamy taka ambicję, aby osoby które już skorzystały ze szkoleń, doszkalać nadal (…). Poza projektem na początek grudnia zaplanowany jest staż dla nauczycieli białoruskich – Anna Chwałek, przedstawicielka projektu DcbCforAutism również zwróciła uwagę na to jak ważna jest kontynuacja współpracy między partnerami już po zakończeniu projektu.

Więcej o tym jak korzystać z wzajemnego doświadczenia, jak się nim dzielić można dowiedzieć się z nagrania spotkania:

Nagranie ze spotkania

Grupa FB - Sharing knowledge and experience: Health protection 


Czwarte spotkanie kapitalizacyjne -
bezpieczeństwo – 26.11.2021

 Doświadczeniem podzielili się przedstawiciele projektów:

Nie ma możliwości współdziałania w sposób właściwy jeżeli nie mamy ustalonych procedur, przećwiczonych metod poszukiwawczych chociażby prowadzenia takich wspólnych akcji. Bez tego typu spotkań, szkoleń, wymiany doświadczeń (…) z policją, strażą graniczną, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, oczywiście strażą pożarną czy to państwową, czy ochotniczą. W naszej pracy najważniejszy jest człowiek. Każdy odnaleziony, uratowany człowiek to jest to, po co my jesteśmy – konieczność współpracy różnych służb podkreślał Krzysztof Szczurek przedstawiciel projektów PIMReC oraz SOSRescue.

Jak wygląda realizacja projektów związanych z funkcjonowaniem straży pożarnych, policji oraz ratowników górskich oraz jakie są korzyści wynikające z tych projektów można zobaczyć oglądając nagranie ze spotkania:

Nagranie ze spotkania  

Grupa FB - Sharing knowledge and experience: Security

Na fanpage’u FB Programu utworzyliśmy dwie grupy dotyczące obu tematów spotkań. Mają one służyć jako platformy komunikacyjne dla wszystkich zainteresowanych daną tematyką, umożliwiać kontakt i dalsze dzielenie się doświadczeniami i wnioskami z realizacji przedsięwzięć.

W każdym ze spotkań brało udział ponad 60 osób. Wszystkim serdecznie dziękujemy i już teraz zapraszamy na kolejne spotkania kapitalizacyjne, które zorganizujemy dla Państwa w przyszłym roku. Informacje o nich będą pojawiały się na naszej stronie internetowej.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna