Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Projekty regularne

Projekty regularne (1. nabór):

Podręcznik Programu. Część I (wersja VII) (j. ang.)

Załączniki(j. ang)

Podręcznik Programu. Część II  (wersja III) (j. ang.)

 

Suplement do podręczników programu dotyczący COVID-19

Suplement do Podręczników Programu

 

Wzór umowy grantowej (j. ang.)

Wzór umowy grantowej (robocze tłumaczenie na j. pol.)

Załącznik nr II do Umowy Grantowej LEGAL ENTITIES FORM 

Załącznik nr V do Umowy Grantowej  FINANCIAL IDENTIFICATION FORM

Projekt porozumienia partnerskiego

Przewodnik krajowej procedury zatwierdzenia i rejestracji projektów międzynarodowej pomocy technicznej na Białorusi

Informacja na temat rejestracji projektów międzynarodowej pomocy technicznej na Ukrainie 01.2020 (j. ukraiński)

Wytyczne do realizacji projektów międzynarodowej pomocy technicznej na Ukrainie finansowanych przez Unię Europejską 11.2020 (j. ukraiński)

 

Wytyczne do weryfikacji wydatków + Załączniki (wersja 10.0) (j.ang.)

Dla audytorów projektów PBU - instrukcja wypełnienia Listy sprawdzającej dla kontroli projektu

Dla audytorów projektów PBU - instrukcja wypełnienia Listy sprawdzającej dla kontroli projektu  (j.ang.)

Lista audytorów BY 

Lista audytorów UA 

Rekomendowany wzór umowy między beneficjentem a audytorem

 

Zasady udzielenia zamówień w projektach Programu

Klauzula antykorupcyjna

Zamówienia udzielane w ramach projektów (Podręcznik dla polskich beneficjentów)

 

Wzory raportów

 

Zmiany w projektach

 

 

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna