Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Projekty pozakonkursowe

Podręcznik procedury bezpośredniej - Projekty związane z wyzwaniami migracyjnymi (wersja angielska)

Załącznik I Koncepcja projektu PL-UA w procedurze bezpośredniej (wersja angielska)

Załącznik II Pełny Wniosek Aplikacyjny (opis_projektu wersja angielska)

Załącznik III Budżet projektu (wersja angielska)

 

Suplement do Podręczników Programu (wersja angielska)

 

Wytyczne do weryfikacji wydatków + Załączniki (wersja 10.0) (j.ang.)

 

Zgodnie z decyzją Wspólnego Komitetu Monitorującego podjętą w dniu 30 stycznia 2023 r., w odpowiedzi na wyzwania migracyjne wybrano do finansowania następujące projekty:

 

Wnioskodawca

Tytuł

Wnioskowana z EIS kwota EUR

Województwo Lubelskie (PL)

Zwiększenie bezpieczeństwa w ukraińskich regionach przygranicznych poprzez zapewnienie odpowiedniego sprzętu medycznego i elektroenergetycznego

500 000,00

Województwo Mazowieckie (PL)

Wsparcie w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb obywateli Ukrainy

500 000,00

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (PL)

Podkarpacki Inkubator wspierania inicjatyw ukraińskich

499 934,78

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach (PL)

Wsparcie bez granic

425 850,62

Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” (PL)

Witamy na Suwalszczyźnie

 45 960,00

Spółka Akcyjna „Koleje Ukraińskie” (UA)

Poprawa transgranicznych połączeń kolejowych między Ukrainą a Polską

2 000 000,00

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (PL)

Zakup i dostawa układarki dla wsparcia ukraińskich transportów kolejowych

703 340,00

Łącznie

 

4 675 085,40

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna