Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Materiały ze szkoleń

Duże Projekty Infrastrukturalne/Projekty regularne


Realizacja projektów

Wdrażanie projektów

 

Mikro-projekty PBU2


Realizacja projektów

Raportowanie

Zamówienia podprogowe

Wdrażanie projektów

Raportowanie i zamykanie projektów

 

Działania promocyjne

Warsztaty z komunikacji kwiecień/maj 2021 - promocja oraz produkcja video:
Prezentacje
Nagranie - jak promować oraz samodzielnie przygotować film promocyjny

Warsztaty z komunikacji czerwiec/lipiec 2021 - promocja oraz produkcja video:
Prezentacja
Nagranie - Jak promować oraz samodzielnie przygotować film promocyjny 

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna