Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Mikro-projekty PBU2

Podręcznik Programu wraz z załącznikami (wersja V). Drugi nabór wniosków. (j.ang.)

Podręcznik Programu wraz z załącznikami (wersja V). Drugi nabór wniosków. (j.pol. - robocze tłumaczenie)

Suplement do podręczników programu dotyczący COVID-19

Suplement do Podręczników Programu

 

Deklaracje

LEF

FIF

Wniosek o płatność 

Umowa Partnerska

Informacja na temat rejestracji projektów międzynarodowej pomocy technicznej na Ukrainie 01.2020 (j. ukraiński)

Wytyczne do realizacji projektów międzynarodowej pomocy technicznej na Ukrainie finansowanych przez Unię Europejską 11.2020 (j. ukraiński)

 

Wytyczne do weryfikacji wydatków + Załączniki (wersja 10.0) (j.ang.)

Dla audytorów projektów PBU - instrukcja wypełnienia Listy sprawdzającej dla kontroli projektu

Dla audytorów projektów PBU - instrukcja wypełnienia Listy sprawdzającej dla kontroli projektu  (j.ang.)

Lista audytorów BY 

Lista audytorów UA 

Rekomendowany wzór umowy między beneficjentem a audytorem

 

Klauzula antykorupcyjna

 

Zmiany w projektach

 

Wzory raportów

 

 

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna