Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Obszar Programu

Program jest skierowany do polskich, ukraińskich i białoruskich regionów przygranicznych i obejmuje jednostki NUTS3 po stronie polskiej oraz jednostki terytorialne na poziomie obwodów na Białorusi i Ukrainie.

Obszar Programu podzielony jest na główne regiony wsparcia (zlokalizowane przy granicy) oraz regiony przyległe. W celu zapewnienia kontynuacji istniejących schematów współpracy opracowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 i osiągnięcia silniejszego wpływu transgranicznego,  regiony sąsiadujące z głównymi regionami Programu otrzymały zgodę na udział w okresie programowania 2014-2020. Pomimo podziału obszaru na regiony główne i przyległe, instytucje pochodzące z obu tych części i ubiegające się o dofinansowanie z Programu będą traktowane jednakowo.

Obszar Programu:

 • w Polsce:
  • regiony główne:
   województwo podlaskie – podregiony białostocki, łomżyński i suwalski
   województwo mazowieckie – podregion ostrołęcko-siedlecki
   województwo lubelskie – podregiony bialski i chełmsko-zamojski
   województwo podkarpackie – podregiony krośnieński i przemyski

  • regiony przyległe:
   województwo lubelskie – podregiony puławski i lubelski
   województwo podkarpackie – podregiony rzeszowski i tarnobrzeski

 • na Białorusi:
  • regiony główne: obwody grodzieński i brzeski
  • regiony przyległe: obwody miński  (wraz z miastem Mińsk) oraz homelski

 • na Ukrainie:
  • regiony główne: obwody lwowski, wołyński i zakarpacki
  • regiony przyległe: obwody rówieński, tarnopolski, iwanofrankowski

 

Mapa: Obszar Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 201-2020

 

Łączny obszar Programu o powierzchni 316,3 tys. km2 zamieszkuje 20 mln osób, przy czym:

 

Długość granic pomiędzy:

 • Polską i Białorusią - 418 km,
 • Polską i Ukrainą – 535 km,
 • Białorusią i Ukrainą – 1084 km.

 

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna