Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Oddziały

Na mocy decyzji podjętych przez państwa uczestniczące utworzono trzy Oddziały na terenie krajów partnerskich w celu udzielenia WST wsparcia w realizacji jej zadań:

 1. Oddział w Brześciu (Białoruś) – działający w ramach instytucji o nazwie „Transgraniczne Centrum Informacyjne w Brześciu”;
 2. Oddział we Lwowie (Ukraina) – działający w ramach Centrum Informacji, Wsparcia i Współpracy Transgranicznej „Dobrosusidstvo”;
 3. Oddział w Rzeszowie (Polska) – działający w ramach Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego.

Ich rola obejmuje między innymi:

 • wdrażanie planu informacji i komunikacji;
 • udzielanie wsparcia w zakresie organizacji spotkań WKM i innych ważnych dla Programu wydarzeń;
 • gromadzenie danych w celu poprawienia jakości monitorowania projektów;
 • inne zadania wspierające IZ i WST w bieżącej realizacji Programu,
 • udzielanie wsparcia IK i KPK na Białorusi i Ukrainie w realizowanych przez nie zadaniach.

Oddziały działają w oparciu o umowę serwisową zawartą z Instytucją Zarządzającą.

DOKUMENTY:

Podręcznik dotyczący zasad konkurencyjności i zamówień obowiązujący białoruski KPK oraz oddziały Programu na Ukrainie i Białorusi

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna