Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
rss

Baza projektów

Download as csv

Ilość projektów: 158

Baza projektów
Projects title
Akronim
Numer projektu
Cel tematyczny
Priorytet
Status
Partnership
Beneficjent wiodący
Kraj beneficjenta wiodącego
Region beneficjenta wiodącego
Beneficjent
Kraj beneficjenta
Region beneficjenta
Sortuj według
Total amount: 192 020 649 €

PBU1/0506/16

Zwiększenie otwartości granicy polsko-ukraińskiej oraz jej bezpieczeństwa poprzez rozbudowę drogowego przejścia granicznego w Zosinie (platforma wyjazdowa z Polski)

BENEFICJENT WIODĄCY: Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie (Województwo lubelskie, Polska)

PBU1/0508/16

SOS-ratunek – centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych

BENEFICJENT WIODĄCY: Fundacja SOS – na ratunek (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU1/0511/16

Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka

BENEFICJENT WIODĄCY: Miasto Chełm (Województwo lubelskie, Polska)

PBU1/0569/16

Przebudowa pawilonów kontroli celno-paszportowej w drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej

BENEFICJENT WIODĄCY: Wojewoda Podlaski (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0572/16

Poprawa przepustowości, kontroli i bezpieczeństwa w drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej

BENEFICJENT WIODĄCY: Wojewoda Podlaski (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0591/16

Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug (Województwo lubelskie, Polska)

PBU1/0594/16

Utworzenie ośrodków rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mostach

BENEFICJENT WIODĄCY: Miasto Ostrołęka (Województwo mazowieckie, Polska)

PBU1/0599/16

Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków

BENEFICJENT WIODĄCY: Muzeum Podlaskie w Białymstoku (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0629/16

Wzmocnienie potencjału psów służbowych Służby Celnej Republiki Białorusi i Rzeczypospolitej Polskiej

BENEFICJENT WIODĄCY: Główny Urząd Celny w Mińsku (Obwód miński, Białoruś)

PBU1/0658/16

Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska - wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego zakonu Reformatów dla rozwoju turystyki i życia społeczno-kulturalnego w Polsce i Ukrainie

BENEFICJENT WIODĄCY: Parafia Rzymskokatolicka św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie (Województwo mazowieckie, Polska)

PBU1/0667/16

Partnerstwo transgraniczne - szansą rozwoju regionu

BENEFICJENT WIODĄCY: Powiat Bieszczadzki (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU1/0668/16

Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza

BENEFICJENT WIODĄCY: Powiat Bieszczadzki (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU1/0677/16

Natura bez granic - zachowanie wspólnego dziedzictwa naturalnego w gminach Dobromil (Ukraina) i Zagórz (Polska)

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Zagórz (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU1/0683/16

Poprawa operacji zarządzania granicami na przejściach drogowych "Bruzgi" i "Brzostowica"

BENEFICJENT WIODĄCY: Regionalny Urząd Celny w Grodnie (Obwód grodzieński, Białoruś)

PBU1/0687/16

Polepszenie efektywnośći przeprowadzania kontroli celnej na przejsciu granicznym „Domaczewo”

BENEFICJENT WIODĄCY: Urząd Celny w Brześciu (Obwód brzeski, Białoruś)

PBU1/0697/16

SUMCITYNET: miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności

BENEFICJENT WIODĄCY: FORZA, Agencja Zrównoważonego Rozwoju Regionu Karpackiego (Obwód zakarpacki, Ukraina)

PBU1/0704/16

Wspólna ochrona ludzi i środowiska poprzez utworzenie ukraińsko-polskiego systemu zapobiegania i reagowania na klęski żywiołowe w Euroregionie Karpackim

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych „Euroregion Karpaty – Ukraina” (Obwód lwowski, Ukraina)

PBU1/0705/16

Dostępne pogranicze ukraińsko-polskie: wspólne działania na rzecz modernizacji infrastruktury drogowej

BENEFICJENT WIODĄCY: Zarząd Dróg Obwodu Lwowskiego (Obwód lwowski, Ukraina)

PBU1/0722/16

Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem

BENEFICJENT WIODĄCY: Powiat Białostocki (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0725/16

Rzeszów i Wynohradiw – miasta przyjazne zwierzętom

BENEFICJENT WIODĄCY: Centrum Inwestycji i Rozwoju Rady Miasta Wynohradiw w obwodzie zakarpackim (Obwód zakarpacki, Ukraina)

PBU1/0746/16

Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie

BENEFICJENT WIODĄCY: Komitet Wykonawczy Rady Miasta Łuck (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU1/0750/16

Czysta rzeka - główny priorytet

BENEFICJENT WIODĄCY: Miejskie Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Zhabinkovskoe ZhKCh" (Obwód brzeski, Białoruś)

PBU1/0754/16

Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego

BENEFICJENT WIODĄCY: Uczelnia Państwowa Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka (Obwód iwanofrankowski, Ukraina)

PBU1/0766/16

Lepszy dostęp do usług medycznych w regionie transgranicznym

BENEFICJENT WIODĄCY: Zakład Opieki Zdrowotnej "Obwodowy Szpital Pediatryczny w Brześciu" (Obwód brzeski, Białoruś)