Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
rss

Baza projektów

Ilość projektów: 158

Baza projektów
Projects title
Akronim
Numer projektu
Cel tematyczny
Priorytet
Status
Partnership
Beneficjent wiodący
Kraj beneficjenta wiodącego
Region beneficjenta wiodącego
Beneficjent
Kraj beneficjenta
Region beneficjenta
Sortuj według
Total amount: 192 020 649 €

LIP/0001/16

Rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa w km 3+642 – 10+257

BENEFICJENT WIODĄCY: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich (Województwo podkarpackie, Polska)

LIP/0002/16

Budowa infrastruktury kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce

BENEFICJENT WIODĄCY: Wojewoda Podlaski (Województwo podlaskie, Polska)

LIP/0003/16

Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach

BENEFICJENT WIODĄCY: Województwo Mazowieckie (Województwo mazowieckie, Polska)

LIP/0004/16

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Korolówka – Włodawa

BENEFICJENT WIODĄCY: Województwo Lubelskie (Województwo lubelskie, Polska)

LIP/0006/16

Transgraniczne polsko-białoruskie bezpieczeństwo. Wzmocnienie potencjału straży pożarnej i służb ratowniczych

BENEFICJENT WIODĄCY: Brzeski Urząd Obwodowy Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białoruś (Obwód brzeski, Białoruś)

LIP/0007/16

Poprawa infrastruktury drogowej pogranicza w celu zapewnienia zrównoważonego dostępu do obszaru przygranicznego (modernizacja i budowa drogi P-16)

BENEFICJENT WIODĄCY: Państwowe Unitarne Przedsiębiorstwo Dróg Samochodowych „Brestavtodor” (Obwód brzeski, Białoruś)

LIP/0008/16

Stworzenie systemu dynamicznej odpowiedzi na informacje o przestępstwach i innych zdarzeniach we Lwowie

BENEFICJENT WIODĄCY: Komenda Policji Państwowej Obwodu Lwowskiego (Obwód lwowski, Ukraina)

LIP/0015/16

Budowa relokowalnego systemu rentgenowskiej kontroli pojazdów na przejściu granicznym “Berestovitsa”

BENEFICJENT WIODĄCY: Urząd Celny Regionu Grodzieńskiego (Obwód grodzieński, Białoruś)

LIP/0018/16

Poprawa stanu środowiska w granicach Szackiego Parku Narodowego poprzez budowę kanalizacji na obszarach wiejskich nad jeziorem Świtaź

BENEFICJENT WIODĄCY: Państwowa Rejonowa Administracja w Kowlu (Obwód wołyński, Ukraina)

PBU1/0039/16

Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz poprawy infrastruktury drogowej na pograniczu województwa podlaskiego i rejonu grodzieńskiego

BENEFICJENT WIODĄCY: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0041/16

Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na polsko-białoruskim obszarze przygranicznym

BENEFICJENT WIODĄCY: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej (Województwo lubelskie, Polska)

PBU1/0062/16

Wspólne inicjatywy służb granicznych w celu poprawy efektywności odpraw i ochrony granicy państwowej

BENEFICJENT WIODĄCY: Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0063/16

Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem na pograniczu polsko-białoruskim

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o pokrewnych zaburzeniach "WSPÓLNY ŚWIAT" (Województwo lubelskie, Polska)

PBU1/0067/16

Rejestracja, obserwacja, opieka – transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka

BENEFICJENT WIODĄCY: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach sp. z o. o. (Województwo mazowieckie, Polska)

PBU1/0071/16

Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Szczuczyn (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0077/16

Wspólne inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Siemiatycze (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0098/16

PaNTHer – transport na obszarze Przemyśla i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy

BENEFICJENT WIODĄCY: Powiat Przemyski (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU1/0104/16

Drogi Polski i Ukrainy łączące ponad granicami

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Bielany (Województwo mazowieckie, Polska)

PBU1/0145/16

Poprawa dostępności transportowej w Brześciu i Białej Podlaskiej

BENEFICJENT WIODĄCY: Przedsiębiorstwo Utrzymania Dróg w Brześciu (Obwód brzeski, Białoruś)

PBU1/0183/16

Poprawa jakości infrastruktury transportowej na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Jabłoń (Województwo lubelskie, Polska)